sick-imiga sick-imiga sick-imiga

Green Pledge program

A Green Pledge vállalás életre hívói - Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT), a Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) - elkötelezettek az iránt, hogy a reklámkészítés folyamata során kiemelt figyelmet fordítsanak a környezetvédelemre, a környezet megfelelő ábrázolására, magatartási formákra és a green-washing (megtévesztő zöld állítások) elkerülésére, hogy hozzájáruljanak a pozitív környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos társadalmi szemléletváltozáshoz.

 

A három reklámszakmai szervezet fontos és előremutató felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a jövőben a hazai reklámipar még nagyobb figyelmet szenteljen a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokra a reklámok készítése során. A vállalás túlmutat a Magyar Reklámetikai Kódexen - amely a reklámok tartalmi kérdéseire vonatkozik, és amely szintén kiemelten foglalkozik a környezetvédelem kérdésével –, mert a reklámok tervezési, gyártási és közzétételi szempontjaira is kiterjed. A szakmai szervezetek csatlakozásra hívják a reklámkészítésben résztvevő cégeket, a reklámozókat, az ügynökségeket és a közzétevő médiát.

A csatlakozó vállalatok a Green Pledge használatára abban az esetben lesznek jogosultak, ha legjobb gyakorlatuk bemutatásával bizonyítják a Green Pledge elveinek megvalósulását, melyet a három szakmai szervezet képviselőiből álló szakmai zsűri bírál el.

 

A több mint 30 éves Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) elkötelezett a marketing szerepének és értékteremtő képességének formálásában és hirdetésében. Magyarország meghatározó szakmai közössége, több mint 200 hirdető vállalati tagot számlál, és többezer szakembert és szervezetet képvisel. Ágazati, edukációs, orientációs, közösségi, illetve társadalmi célokra reflektáló projektek és programok mentén fogja össze és képviseli a szakmát. Projektjein keresztül is értéket teremtenek: évi majd 20 különböző programmal többezer marketingszakembert és üzleti döntéshozót szólítanak meg. Kiemelt figyelmet fordít a megbízói, hirdetői oldal képviseletére és szakmai támogatására. Olyan aktív és a szakmát formáló szakmai közösséget alkot, amely elkötelezett a megbízói és szolgáltatói oldallal való közös értékteremtésben.

 

A MAKSZ az egyik legnagyobb, kizárólag ügynökségeket tömörítő szakmai szövetség Magyarországon. Tagjai - szigorú belépési kritériumrendszer alapján - a hazai marketingkommunikációs iparágban minőségi munkát végző integrált, kreatív-, média-, és egyéb specialista ügynökségek. A MAKSZ a szakmáért tenni akaró ügynökségeket összefogva érdekvédelmet nyújt és aktívan kiáll a hazai marketingkommunikációs iparág fejlődéséért, fenntarthatóságáért, folyamosan dolgozik a szakmai színvonal emelésén, az utánpótlás nevelésén.

 

25 évvel ezelőtt, a reklámpiaci szereplők által alapított szervezet stratégiai feladata, hogy a reklámozás területén a reklámozásra vonatkozó szabályozásban az önszabályozás mint a jogi szabályozás kiegészítője, helyettesítője elfogadott legyen. (ld. „Better regulation”) Ennek érdekében a testület feladata a társadalmi érzékenység elemzése, annak figyelembevétele, a hatóságokkal és jogalkotókkal való kapcsolattartás. Az ÖRT konkrét tevékenységei - pl. előzetes véleményezés, edukáció, útmutatók készítése, panaszkezelés, valamint monitoring vizsgálatok készítése - a szakma szereplőinek napi munkáját is segítik.